Strona główna => Organy szkoły => Rada pedagogiczna

Liczy 78 nauczycieli w tym:
Dyrektor – 1 osoba
Wicedyrektorzy – 2 osoby
Nauczyciele wychowania przedszkolnego – 5 osób
Nauczyciele kształcenia zintegrowanego – 16 osób
Nauczyciele języka polskiego – 3 osoby
Nauczyciele języka angielskiego – 5 osób
Nauczyciele języka rosyjskiego - 1 osoba
Nauczyciele matematyki – 3 osoby
Nauczyciele informatyki – 2 osoby
Nauczyciele przyrody – 3 osoby
Nauczyciele historii - 1 osoba
Nauczyciel muzyki, plastyki – 1 osoba
Nauczyciele wychowania fizycznego – 4 osoby
Nauczyciele religii – 4 osoby
Nauczyciele biblioteki – 2 osoby
                                                                                        Nauczyciel techniki - 1 osoba
Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym – 9 osób
Wychowawcy świetlicy – 12 osób

Nauczyciele specjaliści:
- terapeuta korekcyjny – 2 osoby
- terapeuta integracji sensorycznej – 2 osoby
- logopedzi – 2 osoby
- psycholog – 1 osoba
- pedagog – 2 osoby
- Nauczyciele trenerzy – 1 osoba


 Pokaż informacje o artykule