Strona główna => Finanse szkoły


 

 

Stan na 31 grudnia 2011 r. 

Majątek szkoły– 16299525,75 PLN

Aktywa trwałe – 15858164,07 PLN

 Pokaż informacje o artykule