Strona główna => Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków => Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku skierowania do Szkoły korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku jest spełnienie wymogów wynikających       z  art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 
 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
- wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy oraz numeru domu i mieszkania),
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 
Szkoła nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 
Kierownictwo szkoły przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w trzecią  środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.30
Dyrektor szkoły – gabinet nr 3
Wicedyrektorzy - gabinet nr 61
Kierownik świetlicy – sala 46A ( wejście przez salę 46 )
Pedagodzy przyjmują rodziców:
- p. Justyna Ślaska - godziny pracy:   

Poniedziałek: 12.00 - 17.30

13.40 - 14.25 - Zajęcia z uczniami   

16.30 - 17.30 - Dyżur dla rodziców

Wtorek: 8.00 - 13.30

Środa: 8.00 - 13.00

Czwartek: 11.00 - 16.30

Piątek: 11.00 - 16.00

13.40 - 14.25 - Zajęcia z uczniami

- p. Dariusz Grzybek- godziny pracy:  

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

9.00 - 11.00 - zajęcia z uczniami

Wtorek: 11.30 - 16.30

Środa: 11.00 - 17.00

16.00 - 17.00 - dyżur dla rodziców

Czwartek: 8.00 - 13.00

Piątek: 8.00 - 13.00
 

Psycholog p. Iwona Gudaniec przyjmuje rodziców - godziny pracy: 

Poniedziałek - 11.30 - 16.30 
   Wtorek - 9.30 - 15.30 
  Środa - 12.00 - 17.00

14.35 - 15.20 Zajęcia z uczniami

16.00 - 17.00 - Dużur dla rodziców
   Czwartek - 9.30 - 15.30

12.40 - 13.25 Zajęcia z uczniami  
  Piątek - 10.00 - 15.00

Wychowawcy klas, grup przedszkolnych, nauczyciele dydaktycy, specjaliści przyjmują rodziców w dniach zebrań (co miesiąc według  harmonogramu spotkań – informacja na stronie internetowej szkoły - www.sp42.waw.pl) lub bezpośrednio po uprzednim umówieniu się poprzez dzienniczek ucznia lub telefonicznie.

W nagłych przypadkach niecierpiących zwłoki należy kontaktować się z sekretariatem szkoły, który niezwłocznie przekazuje informacje wskazanemu pracownikowi, wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu, specjaliście.

 Pokaż informacje o artykule