Strona główna => Finanse szkoły


 

 

Stan na 31 grudnia 2012 r.
Majątek szkoły– 16299525,75 PLN
Aktywa trwałe – 15858164,07 PLN

 Pokaż informacje o artykule